Bucky Earth.

De Geschiedenis van Richard Buckminster Fuller en zijn wereldkaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2007

 

TU Delft

Faculteit Bouwkunde

Msc Architecture

Scriptie Architectuurgeschiedenis

 

student:

Remko Siemerink

1009257

remko@viernulvier.nl

 

scriptiebegeleider:

Dr. H. van Bergeijk

kabinet 5.07

H.vanBergeijk@tudelft.nl

 

 

 

 

 

“I did not set out to design a house that hung from a pole, or to manufacture a new type of automobile, invent a new system of map projection, develop gesodesic domes or Energetic Geometry. I started with the Universe – I could have ended up with a pair of slippers.”

R. Buckminster Fuller

 

 

 


Inhoudsopgave.

 

 

1      Inleiding. 3

1.1     Mijn kennismaking met het fenomeen Fuller. 4

1.2     De scriptie. 11

1.3     Relatie van technische ontwikkelingen en architectuur. 12

1.4     ‘Buckminsterfulleriaans en hyperbodiesque?’ 12

 

2      Over Richard Buckminster Fuller,  of voor ingewijden: Bucky. 16

2.1     Alles moet anders. 18

2.2     Wereldwijde blik. 20

2.3     Geodesics & Synergetics. 24

2.4     Milieubewustzijn 28

2.5     Fuller’s Comprehensive Anticipatory Design Science. 29

2.6     Expo ’67. 30

 

3      De Dymaxion Map, Geoscope en World Game. 31

3.1     De Dymaxion World Map. 31

3.2     Cartografie en architectuur; GeoScope. 35

3.3     Expo ’67 Montreal. 36

3.4     World Game. 40

 

4      Cartografie, technologie, wereldbeeld en de architectuur. 44

4.1     Cartografische geschiedenis. 44

4.2     Technologie. 47

4.3     GIS en de milieuproblematiek. 50

 

5      De Google aarde. 51

5.1     ‘User generated content’. 51

5.2     Google Universe 53

 

6      Conclusie; een ongemakkelijke waarheid? 55

6.1     Een mislukkeling? 57

6.2     Techniek. 57

6.3     De cutting edge is ‘locative’. 58

6.4     Sociale netwerken. 60

6.5     GoogleArchitecture en GoogleUrbanism ? 61

6.6     Gevaar? 62

6.7     Tot slot. 62

 

7      Bronvermelding. 64

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucky:

“In de volgende 8 jaar
is het erop of eronder.”

(Fuller in een interview met Robert Anton Wilson,
in: BRES, september / oktober 1981, p. 95)

 

 

 

Al:

“De mensheid moet vechten voor een bewoonbare wereld … Dit is een moreel probleem, dat het overleven van de beschaving raakt. ”

(Bron: NRC Next, 3 juli 2007.
In dit artikel wordt Buckminster Fuller gezien van Al  Gore)

 

1         Inleiding.

“In de volgende 8 jaar is het erop of eronder.”; dat zei Richard Buckminster Fuller in 1981, aan het eind van zijn carrière, op 86 jarige leeftijd, in een interview dat werd gepubliceerd in het Nederlandse tijschrift BRES, in september dat jaar. Diezelfde maand werd ik geboren. Het is nu november 2007, 26 jaar later, en Fuller’s uitspraak is vandaag de dag nog even actueel. Tegenwoordig zijn het mensen als Al Gore die dit soort uitspraken doen.


1.1         Mijn kennismaking met het fenomeen Fuller.

Mijn eerste kennismaking met de Amerikaanse architect, of beter; visionair en uitvinder, Richard Buckminster Fuller (1895 – 1983) was via de wereldkaart die hij heeft ontworpen: de Dymaxion World Map (zie Fig.  2). Ik was geïntrigeerd door de vormgeving van deze wereldkaart; deels door mijn interesse in cartografie en grafisch ontwerp, maar vooral omdat het een andere kijk op de wereld gaf. Voor het eerst realiseerde ik me hoe vertekend het ‘standaard-beeld’ van de wereld is (Fig.  3); de zogenaamde Mercator-projectie (Fig.  1) die sinds 1569 bestaat en nog steeds de standaard is, die in alle klaslokalen rond de wereld te vinden is.

 

Fig.  1 De wereld zoals wij gewend zijn ernaar te kijken; volgens de Mercatorprojectie.

 

 

Fig.  2 De Dymaxion World Map (latere – definitieve – versie; projectie volgens icosahedron)

 

Fig.  3 De extreme mate van vertekening die optreedt in de Mercatorprojectie.

 

 

 

In 1999 begon ik met de studie Industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Hier maakte ik opnieuw kennis met Buckminster Fuller. Bij het vak geschiedenis kwam de Dymaxion Car aan bod; Fuller’s revolutionaire auto-ontwerp (Fig.  4 t/m  Fig.  6).

 

 

Fig.  4 De  Dymaxion Car patent-tekening.

 

Fig.  5 Werk aan de Dymaxion Car in Bridgeport, Connecticut, 1933.

 

Fig.  6 R. Buckminster Fuller met zijn Fly’s Eye dome van 26 voet en zijn Dymaxion Car uit 1934 in Snowmass, Colorado, 1981. Fotografie: Toger Stoller.

 

Na een jaar schakelde ik over naar de studie Bouwkunde. In het eerste jaar werd ik in ‘Blok Huis’ geconfronteerd met de ‘Dymaxion Deployment Unit’ (Fig.  8), waarna ik ook snel geodesic domes ontdekte (Fig.  11 t/m Fig.  12).

 

Fig.  7 De Dymaxion Deployment Unit.

 

Fig.  8 Een modulaire combinatie van Dymaxion Deployment Units met plattegrond en de originele Butler graansilo die als basis werd gebruikt voor de Deployment Unit, 1930 / 1940.

 

 

Fig.  9 Dymaxion house (1929).

 

Fig.  10 Impressie van het Dymaxion House met de Dymaxion Car, circa 1934.

 

 

Fig.  11 Een Geodesic Dome patent-tekening.

 

Fig.  12 Buckminster Fuller met een geodetische koepel, door een helikopter vervoert.

 

Fig.  13 Een geodetische koepel die Manhattan overspant.

 

Fig.  14 De mannen tonen de sterkte van de licht geodetische koepel.

Fig.  15 Een danseres (naam onbekend) in een geodetische koepel.

 

 

 

Fig.  16 Amateur-domes in Amerika.

 

Fig.  17 Een modern koepelgebouw.

 

Fig.  18 Koepelgebouwen of tenten worden vanwege hun mobiliteit ook tegenwoordig nog veel gebruikt voor expedities en vluchtelingenkampen etc.

 

Drie keer Dymaxion dus: The Map, The Car en The Deployment Unit. Maar wat is dat: Dymaxion? Het woord vormt Fuller’s handelsmerk en werd eind jaren ‘20 verzonnen door Waldo Warren voor Marshall Fields Department Store, voor het gebruik ter promotie van een tentoonstelling over Fuller’s revolutionaire huisontwerpen. Het woord is samengesteld uit de drie woorden die Fuller het meest gebruikte tijdens zijn lezingen: dynamic, maximum en tension. Fuller gebruikte dit woord om te zeggen: “meer doen, met minder middelen.”

 

Een auto voor de Industrieel ontwerpers dus, en tot woning getransformeerde graansilo’s en geodesic domes voor de bouwkundigen, maar daar blijft het niet bij. Voor de meer fundamenteel wetenschappelijke collega’s van Natuurkunde en Scheikunde is de zogenaamde “Bucky-ball” of Buckminsterfullereen (Fig.  19) een bekende chemische constructie. En wellicht heeft een in geometrie geïnteresseerde collega bij Wiskunde gehoord van de “Jitterbug-transformatie” (Fig.  20) van Bucky’s hand. Maar Fuller beperkte zich niet tot de technische wetenschappen. Hij hield zich ook bezig met gebieden van humanistiek, politiek, sterrenkunde, lucht- en ruimtevaart, sociologie, taalkunde, enzovoort. Het enige waar Fuller weinig mee had was politiek; hij zag het als een gedateerde activiteit; als een naïeve poging om met woordspelletjes problemen op te lossen die eigenlijk alleen met behulp van technologie opgelost kunnen worden: Er worden meer mensenlevens gered door antibiotica, dan door de beslissingen van het Congres, en er kan meer onderdak gecreëerd worden met legeringen en polymeren dan met sociale wetgeving. [1]

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  19 Het Bucky-ball molecuul met een ingesloten element (paars).

Fig.  20 In verschillende kleuren de verschillende fasen van de Jitterbug-transformatie.

 


1.2         De scriptie.

En dan nu, in mijn afstudeerjaar op bouwkunde, een scriptie over Buckminster Fuller, en in het bijzonder over de Dymaxion Map, waarmee het voor mij allemaal mee begon.

Er is heel veel bekend en geschreven over Bucky; hij wordt wel genoemd als de persoon met het best gedocumenteerde leven ooit. Het Dymaxion chronofile is Buckminster Fuller's poging om zijn leven zo compleet mogelijke te documenteren. Op slechts vierjarige leeftijd bedacht Bucky namelijk dat hij in plaats van postzegels, stenen of munten, papier wilde verzamelen; en sindsdien bewaarde hij elk stuk papier beschreven, door hem, over hem of aan hem. Van een schoenendoos vol, groeide de collectie gedurende zijn leven uit tot 6 ton materiaal. Het archief behelst een kamer vol filmblikken, videobanden en geluidsopnames, en volgende kamer vol met dia’s en bouwtekeningen, enzovoort. Het Dymaxion chronofile bevat daarmee ook veel informatie over de historische gebeurtenissen en personen van de twintigste eeuw. Zijn leven is daarmee een studieobject geworden voor verschillende geschiedkundigen. Het is echter vrij uniek dat onderzoekers problemen krijgen door een teveel aan informatie, in plaats van een tekort.

 

Fig.  21 The Dymaxion Chronofile (1899-1983)

 

Fuller zei dat hij zichzelf als proefkonijn zag in een groot experiment; hij scheen er vanaf het begin van zijn carrière op uit te zijn om zijn eigen legende te creëren. En dat is gelukt: Zijn levensverhaal is bijna als dat van een romanpersonage, of een filmkarakter. Het is bijna vreemd dat er nog geen verfilming bestaat van het groteske en romantische levensverhaal van deze bijzondere man.

 

Uit het archief hebben veel mensen geput en er is veel secondaire literatuur verschenen over hem. Het verzamelen van materiaal voor deze scriptie was dan ook niet zo’n groot probleem. Het afbakenen van het onderwerp was lastiger, omdat het oeuvre van Fuller zo divers en omvangrijk is. Zoals aangegeven, koos ik ervoor om mijn oorspronkelijke fascinatie als uitgangspunt te nemen. Dit vormt daarnaast ook een belangrijk punt van onderzoek voor mijn afstudeerproject, waarin ik mij bezig houdt met sociale netwerken, zowel online als in real-life. Een belangrijk punt bestaat uit de relaties van deze netwerken met een geografische locatie.[2]

1.3         Relatie van technische ontwikkelingen en architectuur.

Het afstudeerproject wordt uitgevoerd binnen de Hyperbody Research Group op de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft[3]. Deze groep doet onderzoek op de ‘cutting-edge’ van technologie en architectuur. Met het gebruik van nieuwe software en hardware worden installaties en ontwerpen bedacht die innovatief zijn binnen het vak van de bouwkunde. Het oeuvre van Buckminster Fuller vormt interessant onderzoeksmateriaal voor deze groep, omdat hij zeer innovatieve ideeën had en technologische vooruitgang zag als de oplossing van alle problemen. Sommige van zijn ideeën en ontwerpen zijn nog steeds heel relevant vandaag de dag.

 

1.4         ‘Buckminsterfulleriaans en hyperbodiesque?’

Een van de projecten die in het bijzonder interessant is voor de Hyperbody Research Group is Fuller’s idee voor het World Game (Hoofdstuk 3.3, pagina 36). Dit voorstel uit 1964 is een interactief spel op “architectonische schaal”. Dit is bijzonder om dat in die tijd de computer nog iets compleet nieuws was. Fuller had een, voor die tijd, groot vertrouwen in de capaciteiten van computers en voorzag een grote toekomst voor computers. En hij kreeg gelijk: Sinds die tijd verloopt de toename van rekencapaciteit van computers volgens de wet van Moore. In 1965 voorspelde Gordon Moore, één van de oprichters van chipfabrikant Intel, dat de hoeveelheid transistoren op een computerchip elke 24 maanden verdubbelt (Fig.  22). [4] Daarnaast is het wereldwijde denken van Fuller voor die tijd erg uniek.

 

Fig.  22 Een grafiek van de wet van Moore: De toename van rekencapaciteiten in de tijd.

 

De geometrische overeenkomst tussen de ontwerpen van de Dymaxion World Map en geodesic domes is overduidelijk, maar het roept de nodige vragen op: Wat ligt eraan ten grondslag? Wat was er eerst? En: Waarom deze ‘nieuwe’ manier van het weergeven van de wereld en het bouwen? En waarom ontstonden ze juist toen? En hoe kwam het zo dat de persoon Buckminster Fuller deze ‘uitvond’ en propageerde?

 

Het eerste idee voor deze scriptie was om de relatie tussen Bucky’s Dymaxion World Map en zijn geodesic domes te onderzoeken en te plaatsen in de historische ontwikkeling van cartografie en architectuur. Dit met het wellicht ambitieuze ofwel onmogelijke plan om een algemene relatie aan te tonen tussen deze ontwikkelingen. ‘Hoe beïnvloeden nieuwe inzichten, technieken en vormen van het kaartenmaken het denken en maken van architectuur?’

 

Kaarten en architectuur hebben een sterke band. Voor de meeste architecten en stedenbouwkundigen zijn kaarten onmisbare informatiedragers tijdens het analyseren van de omgeving van een project. Plattegronden en driedimensionale modellen kunnen ook gezien worden als kaarten op zich; een abstractie op schaal van de te realiseren werkelijkheid. Daarnaast zijn cartografen en geodeten voortdurend bezig met het bijwerken van de kaarten van onze voortdurend veranderende omgeving, of; wereld. Van de oudste bekende kaart, gevonden als muurschildering, tot Google Earth van vandaag; de cartografie reflecteert de mogelijkheden van de voortschrijdende technologie, maar ook het ‘wereldbeeld’ van de cultuur waarin zij ontstaat. Kaarten uit de geschiedenis vormen een belangrijke bron van informatie voor geschiedschrijvers en in het bijzonder voor architectuurhistorici. Technologische uitvindingen zoals het kompas, de drukpers, de telescoop, meet- en navigatie-instrumenten, fotografie en lucht- en ruimtevaart hebben grote invloed gehad op de ontwikkelingen in de cartografie. Diezelfde schijnbaar eindeloos voortschrijdende technologie weerspiegelt zich ook in de historische ontwikkeling van de architectuur. De geschiedenis laat een voortdurende ontwikkeling zien van er interacties van de ontwikkelingen in techniek, cultuur, architectuur en cartografie. Deze scriptie behandelt een interessant fragment uit deze geschiedenislijn; het ‘fenomeen’ Buckminster Fuller. In zijn werk is de relatie van wereldbeeld, cartografie en architectuur wel op een hele directe en bijzondere en manier zichtbaar. Buckminster Fuller maakte van de drie een eenheid, of synergie. (Hij bedacht dan ook niet voor niets de term “synergetics” voor de ‘nieuwe wetenschap’ die hij ontwikkelde en predikte.)

 

 

 

Fig.  23 Fuller met zijn studenten en een model met grootcirkels.

 


Voor zijn ‘Dymaxion map’ ontwikkelde hij een nieuwe projectiemethode van de aarde. Ook zijn architectuur, de bekende ‘Geodesic Domes’, lichtgewicht koepels die een minimum aan materiaal gebruiken en een maximum aan ruimte opleveren, vertonen niet alleen een sterke gelijkenis in vormentaal met de ‘Dymaxion map’, maar ze staan ook beide in het teken van een veel grotere, wereldomvattende gedachte: Een betere toekomst voor de hele wereld en al haar inwoners, of om in de terminologie van Bucky te blijven: van ‘spaceship Earth’ en al haar astronauten.

 

De ‘Dymaxion Map’ kan beschouwd worden als een belangrijke cartografische innovatie. De eerstvolgende belangrijke innovatie (of misschien wel revolutie) zien we vandaag de dag in het vernuft van Google Earth. En beide hebben hetzelfde ideaal: toegankelijke cartografie voor iedereen. Met zijn in en uitzoom mogelijkheden maakt Google iedereen ervan bewust bewoner te zijn van ‘Spaceship Earth’. En als de Google Earth ons wereldbeeld verandert, hoe manifesteert zich dit dan in onze fysieke omgeving? Geeft het nieuwe inzichten of toepassingen, die invloed hebben op architectuur, stedenbouw en (infrastructurele, logistieke) planning op nog grotere schaal? En kan dit ‘nieuwe medium’ wellicht ook in het ‘Buckminsterfulleriaanse’ doel staan van het bewustzijn van de wereldburger? Kan Google, dat in steeds slechter daglicht komt te staan door haar groeiende macht op het internet, misschien toch het hedendaagse ideaal dienen van het ‘redden van de wereld’; het correct besturen van ons ‘Spaceship Earth’?

 

Hoewel het soms wordt bekritiseerd, worden Nobelprijzen niet postuum uitgereikt, en dat is jammer, want Buckminster Fuller heeft er wat mij betreft eigenlijk één verdiend.

 

 

 

 

Remko Siemerink

November 2007

 

 

 

 

 

 

 

 


2         Over Richard Buckminster Fuller,
of voor ingewijden: Bucky.

In a World,

that is facing its end,

 

a World full of ignorance,

 

and lack of bright thought,

 

there is one man,

 

who sees the light,

 

and is now trying to convince everybody,

 

to get together,

 

and build a better future for humanity,

 

obliging people to take care of the spaceship they live in.

 

Bucky,

 

the movie,

 

coming to a cinema near you, soon.

 

… je hoort de bekende diepdonkere “Hollywood-movietrailerstem” het al zeggen. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat “Bucky, the movie” nog niet bestaat. Als je je verdiept in het leven van Richard Buckminster Fuller, opent zich de rijke wereld van uitvindingen, ideeën en inzichten, en anekdotes over een heel bijzondere man. Zijn levensverhaal laat zich lezen als een Hollywood-script voor een “waar gebeurde, biografische verfilming”. Het heeft alle elementen in zich: Een slechtziend jongetje dat opgroeit, op zichzelf spelend in de natuur, waar hij een diepe bewondering voor koestert. Dit jongetje ontwikkelt zich tot een aimabele, vrijzinnige, door vele omstanders onbegrepen hoofdpersoon met een heroïsche missie. Ondanks zijn tweemalige schorsing van Harvard University, weet de autodidact Fuller zich via allerlei baantjes op een unieke manier te ontwikkelen tot uitvinder, filosoof, ontwerper, dichter, enzovoort. Het verhaal biedt een ideale balans tussen interessante ‘beroepsmatige’ gebeurtenissen en een uniek emotioneel persoonlijk drama. Bucky verloor op 32 jarige leeftijd zijn dochter Alexandra aan polio in 1927, dit heeft grote invloed gehad om het verdere verloop van zijn leven. Het schijnt zelfs dat hij een heel jaar niet heeft gesproken. Dit alles eindigt met een prachtig slot waar de regisseur weinig aan zal hoeven te romantiseren: Het is 1 juli 1983 en Buckminster Fuller’s vrouw Anne lijdt aan kanker en ligt in coma. Tijdens zijn bezoek in het ziekenhuis roept hij plotseling uit: “Ze knijpt in m’n hand!” waarna hij opstaat, een hartaanval krijgt en een uur later sterft.

 

“Zesendertig uur later sterft ook Anne Fuller.” meldt vervolgens de tekst op het doek, waarna een opsomming volgt van latere historische gebeurtenissen waarin zijn uitvindingen en ontdekkingen eindelijk officieel erkenning krijgen. Ook de twee met een Nobelprijs gewaardeerde ontdekkingen worden vermeld, die direct gevolg zijn van Buckminster Fuller’s gedachtegoed.

 

Fig.  24 De Amerikaanse, helaas rechthoekige in plaats van driehoekige, postzegel ter ere van Buckminster Fuller.  [5] De tekening werd gemaakt door Artzibaheff, deze heeft ook op de voorkant van Time Magazine gestaan van 10 januari 1964.

 

 


2.1         Alles moet anders.

De verklaring voor de relatie tussen de geodetische koepel en de Dymaxion wereldkaart is vrij snel gevonden bij nadere bestudering van de biografie en het ‘oeuvre’ van Buckminster Fuller. Fuller heeft geweigerd bij een bepaalde leest te blijven. Hij bemoeide zich met eigenlijk ‘alles’. En ‘alles moest anders’; men moest anders bouwen, in andere auto’s rijden, een andere ‘synergetische’ wetenschap bedrijven, anders met onze energie en grondstofvoorraden omgaan, enzovoort, kortom: anders naar de wereld kijken.

 

Zoals al in de inleiding werd verteld was Buckminster Fuller geen architect. Hij heeft ook nooit een opleiding tot architect ondernomen. Hij wilde ook helemaal geen architect zijn; hij keek met minachting naar de prestaties van de discipline. Pas op 79 jarige leeftijd kreeg hij een officiële architecten-vergunning; een symbolisch gebaar. Toch heeft Buckminster Fuller een grote bijdrage geleverd aan de architectuur van de twintigste eeuw; niet als architect, maar als een soort ‘filosoof van het bouwen. Fuller bekeek het probleem van huisvesting vanuit een heel ander perspectief; een wereldwijde blik op de onzichtbare netwerken van distributie van energie en materiaal en sociale organisatie. Op deze manier bereikte hij dan ook een geheel nieuwe keuze van materialen en bouwmethoden.

 

Fuller’s filosofie was praktijkgericht. Zijn aannames en bewijzen moesten gebouwd of verbeeld in de vorm van ‘realiseerbare’ ontwerpen. “You cannot better whe world bij simply talking to it.”, zei hij wel, en “Philosophy to be effective must be mechanically applied.” Fuller’s leven kan gezien worden als een serie pogingen om de fundamentele principes die hij waarnam in de natuur en maatschappij, toe te passen in concrete ontwerpen.

 

Fuller’s carrière zit vol paradoxen. Hij produceerde een ongelofelijke hoeveelheid ideeën en ontwerpen, maar er is maar erg weinig gerealiseerd. En van het daadwerkelijk gerealiseerde is ook nog maar weinig over. Hij was een voorvechter van industrialisatie en massaproductie, maar vrijwel elk ‘gebouw’ dat onder zijn leiding werd gerealiseerd waren enkelstuks, als ze al werden afgemaakt. En zelfs de projecten die een vruchtbare toekomst leken te kunnen hebben als massaproduct, liet hij voor wat ze waren om door te gaan met het volgende project, experiment, of ‘filosofisch statement’. Daarom is het ook beter om Fuller te zien als onderzoeker, uitvinder of futuroloog. Als zijn ‘mislukte ontwerpen’ werden bekritiseerd, dan lichtte hij dit graag toe door uit te leggen dat zijn werk bedoeld was voor 50 jaar in de toekomst, en dat het dan wel geaccepteerd zou worden. En iedere futuroloog weet dat hij niet futurologisch meer bezig is, als zijn ideeën over de toekomst meteen succesvol blijken. Een andere paradox is dat Fuller, voor iemand die pleit de werkwijze van de natuur te onderzoeken en iemand die zijn ideeën graag universeel geaccepteerd zag, zeer oplettend was over de bescherming van zijn gedachtegoed. Hij bezat 28 patenten en dwong zijn studenten voor deelname aan zijn lesprogramma contracten te tekenen dat ze zijn “synergetische” geometrie mochten gebruiken onder voorwaarde dat hun mogelijke ontdekkingen zijn eigendom zouden zijn.

 

Zijn gedrag en zijn uitspraken neigen soms bijna naar grootheidswaan. Hij zag zichzelf als iemand die met zijn onconventionele verzameling ervaringen een unieke toegang was verschaft tot de fundamentele werking van de natuur en de mensheid. Maar tegelijkertijd kon hij ook heel bescheiden zijn en zichzelf een “normaal gezond mens” noemen. Dit deed hij in een van zijn latere essays Guinea Pig B, zoals hij zichzelf ook wel noemde.

 


2.2         Wereldwijde blik.

Dit is in lijn met Fuller’s holistische wereldbeeld en zijn ideaal om “de wereld te laten werken voor de gehele mensheid, doormiddel van spontane samenwerking, zonder ecologische belasting of benadeling van wie dan ook”[6]. Centraal staat hierbij: Zo veel mogelijk doen, met zo weinig mogelijk materiaal. Om de wereldproblemen op te lossen moet alles bekeken worden in het perspectief van de gehele wereld. Dit komt overal terug in zijn werk. Tekenend is de One-world ocean map (Fig.  25), waarin men in één oogopslag een ‘overzicht eerlijk’ (zonder grote vertekening) heeft van de wereld.

 

Fig.  25 De Één-wereld-eiland-kaart uit Nine Chains to the moon, 1938.

 

Fuller verzamelde in de loop van zijn carrière een schat aan informatie over de wereld; over transport, natuurlijke bronnen, gemeenschappen, ecologie, economie, energie, enzovoort. Deze data representeerde hij op zijn Dymaxion World Map (zie ook: Hoofdstuk 3.1), en later verwerkte hij al deze kennis in de World Game (zie: Hoofdstuk 3.3).

 

Alle kennis en inzichten die Fuller verzamelde en op zijn eigen unieke manier verwerkte, zijn uiteindelijk terug te vinden in zijn ontwerpen. Heel letterlijke voorbeelden van zijn wereldwijde denken vormen zijn ontwerpen voor megastructuren; enorme vliegende steden (Fig.  28), de Shoriki Tower (Fig.  29) of een overkapping voor een hele stad (Fig.  30).

 

Fig.  26 Programmatische tekening van Lightful Houses, vroeg 1928 (waarschijnlijk februari)

 

Fig.  27 4D-Een-Oceaan-Wereld-Stadsplan, 1928

 

Fig.  28 Vliegende steden; geodetische koepels die door hun lichtheid, en vulling met warme lucht gaan zweven.

 

Fig.  29 Model voor de Shoriki Tower, 2 mijl hoog. 1966.

 

Fig.  30 Old Man River, een paraplu-overkoepeling voor een hele stad; East St. Louis, 1973

 

Fuller was in staat om de wereld in een breed perspectief te bezichtigen en trok daaruit zijn conclusies. Hieronder bijvoorbeeld een weergave van de toename van de menselijke mobiliteit (Fig.  31). Je ziet drie verschillende fasen van de geschiedenis van de mens op aarde. Het eerste plaatje zou genoemd kunnen worden: “De eerste half miljoen jaren waren het moeilijkst.” De onwetende en geïsoleerde mens was zich niet bewust van de anderen mensen op aarde, en de mogelijkheden tot vriendschap, samenwerking en het delen van bronnen. Het eerste plaatje vormt een enorme bol met microstipjes; een onrekenkundige isolatie, een fysieke impasse, de enige manier om hieraan te ontsnappen is wijsheid, bewapend met de wetenschap.

 

Fig.  31 Toename van mobiliteit van de mensheid.

 

Het tweede plaatje laat zien dat de mens bronnen en overlevingsmogelijkheden gaat verbinden met transport- en communicatielijnen. Rijkdom wordt astronomisch vergroot. De levensstandaard stijgt. Gezondheid en levensverwachting verdubbelen bijna. Maar in deze 100 jaar leidt de snelheid van integratie en vergrote energiestromen tot een slagaderlijke opstopping en een explosief hoge druk. Het tweedimensionale plaatje heeft een zeer beperkte houdbaarheid. Opnieuw wordt het intellect van de mens op de proef gesteld.

 

Plaatje drie geeft het antwoord van de mens; een nieuwe ruimtelijke en dynamische dimensie: draadloos, spoorloos en in alle richtingen werkend. “Het is een hoogfrequente interactie van gesynchroniseerde tijd, schakelend van bron naar logisch verspreide centra voor fysieke scheiding, integratie en onbelemmerde stroom naar de volgende functie. Het ontwijkt alle obstakels, waarbij het toch het gebied van de mens faciliteert. Met steeds hogere frequentie en kwaliteit worden samenkomst van mensen en / of goederen mogelijk gemaakt door procescontrole.”

 

Het is een dynamisch beeld. De fysieke onderdelen bewegen met steeds grotere snelheid en gedeelde kennis, waardoor de mens steeds vrijer kan kiezen waar hij wanneer wil zijn. Hij kiest zijn eigen versnelling en vertraging. De wetenschappelijke basis hierachter is “een steeds grotere hoeveelheid van functies leveren voor meer mensen een steeds groter deel van de tijd, met een steeds maar toenemend gebruik van energie, materiaal en aantal delen voor elk deel van de functie, dit met steeds grotere intellectuele investering van het unieke bezit van de mens: ‘Uren van de tijd van zijn leven’.”

Plaatje één is erg lang, omdat het “tegen de krachten in” was. Plaatje twee is heel kort, omdat het “in transitie” was. Plaatje drie zal opnieuw weer heel lang zijn, omdat het echt “natuurlijk” is. Het synchroniseert met het dynamische universum. De evolutie van zijn “transportsoorten” vermenigvuldigt zich. Daar gaan we … maar u hoeft uw hoed niet vast te houden… hij zal niet afwaaien. [7]

 

2.3         Geodesics & Synergetics.

De vergelijkbare geometrische verschijningsvormen van de geodetische koepel en de wereldkaart zijn het gevolg van Fuller’s zogenaamde ‘synergetische’ wetenschap. Fuller had sinds zijn jeugd op school al zijn bedenkingen bij de bestaande wis- en natuurkunde.[8] Vanaf ongeveer 1943 werkte hij aan zijn eigen alternatief, gebaseerd op geometrie en ‘minimale energie’. Over de jaren bracht Fuller de fundamenten van zijn gedachtegoed en ontdekkingen samen in twee dikke boeken[9]; hij bedacht daarvoor de term synergetics; een samentrekking van de woorden sysnergy, energy en mathmatics. Synergie als fenomeen dat het geheel meer is dan de som der delen. Energie omdat het om niets dan ‘energetische gebeurtenissen’ gaat. En wiskunde omdat het om een nieuw soort wiskunde gaat.

 

“Dare to be naive” is de uitspraak waarmee Fuller zijn Synergetics begint. Een van de hoofddoelen is het gelijkschakelen van onze zintuigen met de realiteit, om ons in contact te brengen met het Universum. Daartoe moeten we ons losmaken van ons foutieve vocabulaire die ons gevangen houdt in een ‘middeleeuws denken’ op zintuiglijk niveau. Kortom, we moeten onze denkreflexen aanpassen aan onze kennis van de werkelijkheid. Een voorbeeld: In plaats van de termen zonsopgang en zonsondergang, die de zon een actieve rol toe bedelen, stelde Fuller de termen zonklips (sunclipse) en zonzicht (sunsight). Hierdoor zou het vertekende beeld dat wij van de zon hebben gecorrigeerd worden, waarmee een obstakel in ons denken word opgeheven. Een ander voorbeeld is dat we niet de trap op en de trap af moeten gaan, maar de trap in en de trap uit want er is geen boven en onder in het Universum. Hij zag dit soort ‘fouten’ in onze taal als overblijfselen van het platte wereldbeeld, en hij vroeg zich af “Hoe lang gaan we nog blijven liegen tegen onze kinderen?”

 

Fig.  32 Diagram met de principes van energetisch-synergetische geometrie. Ongedateerd.

 

Synergetics is het denken in systemen. Daarom de ondertitel van Fuller’s werk: The Geometry of Thinking. In zijn geometrisch denken is geen plaats voor de irrationele getallen die deel uitmaken van de bestaande exacte wetenschappen. Fuller geloofde er niet in; Pi bestaat zijns inziens niet. Alles moet bestaan uit telbare deeltjes of pakketjes, anders klopt het niet. Synergetics is als het ware een filosofie en wis- schei- en natuurkundige wetenschap in één. Als autodidact met weinig respect voor het specialistische onderzoek van academici, werkte hij op een geheel eigen manier aan zijn vragen over de fysieke wereld. Hij zag zichzelf als een volgeling van Plato, Aristoteles, Kepler, Euler en Newton. Hij zocht naar een “geometrie, zoals de natuur deze gebruikt”. Op deze zoektocht ontdekte hij in 1948 de wiskundige formule die de dichtst mogelijke samenpakking van bollen binnen een bepaald volume weergaf; de zogenaamde ‘closest packing of spheres’ (Fig.  35).  Het zelfde jaar ontdekte hij de zogenaamde ‘Jitterbug transformatie’ (Fig.  20) .

 

 

 

 

 

Fig.  33 Vroege geodetische experimenten.

 

 

 

 

Fig.  34 Raster van 31 grootcirkels op een sferisch icosahedron. Dit was het eerste rastersysteem dat werd gebruikt door Buckminster Fuller, maar de resulterende structuur was niet fysiek stabiel door de grote verschillen in riblengte.

 

Fig.  35 Een vroeg geodetisch experiment met de dichtste pakking van bollen in een icosahedron.

 

 


In zijn ‘4D’ –concept ontwikkelde Fuller een op tijd gebaseerde architectuur. Dit bracht een uitdaging met zich mee op het gebied van de geometrie. De uitgebreide observaties vanaf zijn jeugd, gaven Fuller het inzicht dat de ontwikkeling van geometrie in de natuur volgend een volledig andere manier is opgebouwd, dan het ons zo vertrouwde Cartesiaanse systeem. Sindsdien was hij op zoek naar een geometrie “zoals de natuur die zelf gebruikt”.

 

Deze interesse bleef gedurende lange tijd op de achtergrond, maar tijdens zijn studies voor de ontwikkeling van een nieuwe wereldkaart kwam hij tot een belangrijk nieuw inzicht. De bestudering van polyeders (veelvlakken) en het ontwikkelen van een raster volgens grootcirkels leidde eerst tot zijn keuze voor het uitvouwbare halfregelmatige kuboctaëder[10], als projectiebasis voor de zijn wereldkaart. Het kuboctaëder, die Fuller omdoopte tot “de Dymaxion”, maakt altijd deel uit van de dichtste pakking van bollen rondom een kern. Deze methode was al bekend uit de tijd van Kepler (1571 -1630), maar Fuller bestudeerde deze opnieuw, kijkend naar de scheikunde en de kernfysica. In 1928 lukte het hem om kwantumeffecten te modelleren die de Platonische volumes in nieuw daglicht stelden. Fuller interpreteerde deze als fasen van een dynamisch transformatieproces dat zichzelf manifesteerde in de vorm van een spiraalvormige samentrekking. Het systeem pulseert, uitzettend en samentrekkend van tetraëders naar octaëders, icosaëders om te eindigen met het kuboctaëder, de Dymaxion dus.

Deze ontdekking betekende een nieuwe geometrische ontdekking, die Fuller de “Jitterbug” noemde (naar een populaire dans uit de jaren ’40).  Deze formule geeft de vloeiende vervorming weer (een combinatie van rotatie en contractie) tussen de opeenvolgende orden van gelijkvormige lichamen (bijvoorbeeld van cuboctahedron naar icosahedron). Het Jitterbug-model, dat hij ookwel een “Quantum Machine” noemde, vormde de belangrijkste conceptuele basis voor vrijwel al zijn ontdekkingen.[11]

 

Veel van Fuller’s belangrijke inzichten als deze werden echter niet direct erkend. In sommige gevallen volgde de (wetenschappelijke) bevestiging van hun belang pas jaren na Fuller’s dood. [12]


2.4         Milieubewustzijn

Een opvallend aspect van Fuller’s wereldwijde visie is zijn (schijnbaar) milieubewuste houding. Naast de politiek-geologische functie die Buckminster Fuller met zijn World Map beoogde had de kaart ook een belangrijke rol in het verkondigen van zijn waarschuwende analyses over de economische machten in de wereld, en welke sociale en milieubedreigende effecten dit zou hebben in de toekomst, als we niet snel ons gedrag aanpassen. “Fuller was een van de eerste ontwerpers die wereldomvattende escalerende problemen van de ‘moderne mensheid’ aan de orde stelde.”[13]

 

Een reden voor zijn milieubewuste houding kan gevonden worden in zijn levensverhaal; hij groeide als jongetje op in de natuur van Bear Island, Maine. Sindsdien koesterde Bucky een diepe bewondering voor de natuur. Echter pas nadat hij bekend was geworden door zijn grote geodesic domes begonnen wetenschappers de geodetische- en tensegrity-structuren te ontdekken in micro-organismen. Virologen wendden zich tot Fuller om de structuur van proteïnegeraamten te verklaren, die zij aantroffen. Analyse van menselijk weefsel liet structuren zien die een vlechtwerk lieten zien van geodetische en tensegrity-structuren. De interactie tussen spieren en botten kon begrepen als een tensegrity-structuur, net zoals de naald en draadstructuur van cytoskeletten.

 

Fuller’s geometrische systeem ontstond door de aandachtige studie van geometrische principes, niet door deze zomaar uit de natuur te kopiëren.[14] De meest bekende natuurkundige ontdekking is die van het Buckminsterfullerene-molekuul; een bolvormige kooi van enkel en alleen koolhydraten. Donald Caspar en Aaron Klug ontdekten in 1962 de proteïnekooien van virussen, waarvoor in 1982 een Nobelprijs werd uitgereikt. En in 1985 werd door Kroto, Smalley en Curl de spectaculaire ontdekking gedaan van een nieuwe groep koolstofmoleculen; de fullerenen[15]. In 1997 ontvingen zij hiervoor een Nobelprijs. Kroto en Smalley hadden beide in 1967 Buckminster’s Expo Dome gezien, wat hen op het juiste spoor bracht in hun zoektocht naar de nog onbekende molecuulstructuur. [16] Van de ‘Fulleriaanse’ molecuulfamilie worden belangrijke toepassingen verwacht op het gebied van de scheikunde, elektronica en nanotechnologie.[17] De tensegrity modellen die Fuller bedacht voor lineaire constructies, kwamen weer in de aandacht door de ontdekking van Nano Tubes, gevormd door koolstofmoleculen, door S. Iijima. Hiermee werd Fuller’s opvatting van geometrie plotseling een belangrijk stuk kennis voor het snel ontwikkelde gebied van de nanotechnologie.

 

2.5         Fuller’s Comprehensive Anticipatory Design Science.

Aan de kern van Fuller’s ideeën ligt altijd zijn belangstelling voor het geheel; de gehele aarde, de gehele mensheid; zowel de nu levende als de toekomstige generaties. Zijn methodologie om zijn visies te verwerkelijken in ontwerpen noemde hij: Comprehensive Anticipatory Design Science.

 

Comprehensive, of allesomvattend omdat hij begon met het gehele systeem, om vanuit daar terug te werken naar het specifieke probleem, inclusief alle facetten van het probleem, inclusief het grotere systeem waar het probleem deel van uitmaakt.

 

Anticipatory; omdat hij door trends te signaleren toekomstige problemen kon voorzien, en deze tracht te vermijden door nu al in te grijpen. Als een zeiler dient de blik ver vooruit te zijn gericht, zodat geanticipeerd kan worden op wat komen gaat.

 

Design; In plaats van politiek zag hij ontwerpen als de probleemoplossende strategie. Fuller was ervan overtuigd dat menselijk gedrag niet door regels en wetten kon worden beïnvloed, maar door hun leefomgeving te veranderen.

 

Science; Fuller’s ontwerpmethode is gebaseerd op wetenschap, en maakt gebruik uit de laatste wetenschappelijke ontdekkingen. [18]

 

Fuller’s wetenschap leverde een totaalbeeld van de grote problemen op aarde. En geeft daarbij verassende inzichten en oplossingen.


2.6         Expo ’67.

Vanaf 1958 nam de erkenning van Fuller’s succes een grote vaart. Er werd veel door hem en over hem gepubliceerd en deed veel lezingen, overal ter wereld, op zijn vele reizen over de hele wereld. Dit leidde er in 1964 toe dat hij werd gevraagd om het Amerikaanse paviljoen voor de wereldtentoonstelling van 1967 in Montreal te ontwerpen.

Het werd één van Fuller’s grootste en bekendste ontwerpen Het gebouw wordt in deze scriptie centraal gezet, omdat de andere onderwerpen, zoals de Dymaxion World Map en het World Game, een rol spelen in dit ontwerp. Dit project is met name illustratief voor de geselecteerde thema’s omdat hier het wereldomvattende denken tot uiting komt in een uitzonderlijke architectonische creatie; één van de grootste geodetische koepels ooit gebouwd. Fuller droeg deze megakoepel, ‘Fuller’s Taj Mahal’, op aan zijn vrouw Anne. [19]

 

 

Fig.  36 De Expo 67 dome.

 

 

 


3         De Dymaxion Map, Geoscope en World Game.

3.1         De Dymaxion World Map.

In zijn Dymaxion World project probeert Fuller het centrale probleem van de cartografie op te lossen: Hoe kan, in één oogopslag, op werkelijke schaal werkelijke richting en werkelijke ligging ten opzichte van elkaar, zonder vertekening, de “ronde” wereld in een vlakke afbeelding worden weergegeven? Orthodoxe cartografie levert hooguit correctheid op twee van deze drie aspecten, waardoor één aspect altijd vertekend wordt weergegeven. Dit is slechts een redelijke prestatie voor kaarten die gebruikt worden voor navigatie, statistiek en andere specifieke doeleinden.

 

Op zijn eigen Dymaxion map past Fuller de eisen van schaal, richting en vorm zó toe, dat er een nieuw compromis ontstaat, waarin vertekening in gelijke mate wordt verdeeld over de wereld. Hierdoor ontstaat een wereldbeeld, waarop iedereen in één keer in een “eerlijke” weergave de hele wereld kan zien. De klassieke wereldbol, zoals deze werd gebruikt in oorlogsvoering, rustte in een kogellager opstelling, waardoor zij in elke mogelijke richting gedraaid kon worden, ter bestudering voor oorlogsstrategie. De Dymaxion Globe, een kubus waarvan de acht hoekpunten zijn afgeknot, vormt een onregelmatig lichaam, zoals die het eerst werd geconstrueerd door Archimedes. Haar schaal, die constant is over alle randen van de segmenten is gelijk aan die van een 12 inch globe.

 

De president van de Verenigde Staten heeft globe van een 50 inch vlakbij zijn bureau, zodat hij deze met één swing van zijn bureaustoel kan raadplegen. Als politiek geograaf, weet de president dat er geen enkele kaart is die in één oogopslag alle informatie bevat die hij nodig heeft. Politiek geografen zijn geïnteresseerd in de werkelijke, relatieve geografische locaties van de wereldmachten en in de communicatiestrategie voor de grootcirkel (de kortst mogelijke afstand) daartussen. Hij moet de geografische ligging niet alleen vanuit zijn eigen positie visualiseren, maar ook vanuit de verschillende posities van de omringende naties en haar politieke geografen. Fuller heeft zijn Dymaxion World Map ontworpen voor precies deze eisen. Zoals alle vlakke projecties kent ook deze projectie vervormingen die optreden door de vertaling van een ronde globe naar een vlakke kaart. Deze vervormingen zijn echter proportioneel over elk van haar 14 segmenten verdeeld, en zijn nergens extreem. De weergave van Groenland op de Dymaxion Map benadert haar werkelijke grote zeer precies, dit in tegenstelling tot de weergave in Mercatorprojectie waar ze ongeveer zes maal te groot wordt weergegeven. De segmenten werden getekend op een volledig nieuw raster van grootcirkels, waardoor de schaal gelijkmatig blijft over alle randen van elk segment. Er treedt slechts een kleine vervorming op richting het midden van elk segment. Dus hoewel zeer precieze afstandsberekeningen lastig blijven, geeft de Dymaxion Map een oplossing voor een vlak, visueel correct wereldbeeld, zonder dat een perfecte bol nodig is.[20]

 

 

Fig.  37 De Dymaxion wereldkaart (eerste versie met vierkante delen). Met de kettinkjes zijn bepaalde statistieken aangegeven.

 

 


Fig.  38 Linksboven: “Mercator’s World”, Linksonder: “Het Britse Rijk”,
Rechtsboven: “Hitler’s hartland Concept, Rechtsonder: “Het Japanse rijk”

 

 

Mercator.

In de ‘Mercator lay-out’ zijn de segmenten geordend op een manier die de bekende weergave van de Mercatorprojectie benadert; volgens de bekende oos-west indeling met de evenaar als continue lijn. In tegenstelling tot de Mercatorprojectie waar de polen niet, of sterk vertekend, worden weergegeven, zijn de polen hier on-vertekend zichtbaar. De Mercatorprojectie is nog steeds de standaard voor navigatie, maar zijn perspectief is eerder zestiende-eeuws dan eenentwintigste-eeuws.

 

De ‘Dymaxion-benadering’ van de Mercatorprojectie brengt scherp het renaissance-wereldbeeld aan het licht. Het meest opvallend zijn de opgeblazen oceanen als toenmalig intercontinentaal transportmedium. Hoewel enkele dappere ontdekkingsvaarders de Noordwest route bedwongen, waren de imperiale handelsroutes de zuidelijke route langs de kust van Zuid-Amerika en de oostwaartse route via Kaap de Goede Hoop naar Azië. Het was deze periode waarin Nederlandse cartografen en de pauselijke macht de wereld in halve bollen verdeelde.

 

‘Hartland’.

Centraal Eurazië; het hart van de wereld; de prijs waar Duitsland al twee maal voor heeft gevochten. Het is een concept dat voor het eerst werd bedacht vóór de Eerste Wereldoorlog door Sir Halford Mackinder, een Engelse geograaf en geopoliticus die de ondergang van de zeemacht voorspelde als gevolg van de gemechaniseerde landmacht. Vanuit het landgebonden Duitsland maakten de Nazi’s deze vorm van ‘geopolitiek’ tot een verschrikkelijke realiteit in de Tweede Wereldoorlog.

 

De wereld van de geopolitiek, zoals weergegeven, bestaat uit een enkel groot continent met de aangrenzende subcontinenten Europa en Afrika. Australië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika zijn hier ‘onbelangrijke eilanden’. De oceanen vormen gescheiden ‘vijvers’ op de kaart, waarmee ze geen strategische waarde hebben. “Wie het Hartland bezit leidt de hele wereld,” want hij heeft de zeemacht ongedaan gemaakt door al haar militaire basissen te veroveren.

 

Het Britse rijk.

Het Britse rijk werd gevormd door opeenvolgende generaties van de Koninklijke marine en de handelsscheepvaart die de schepen en de oceanen begrepen. Deze ordening van de Dymaxion Map laat niet alleen zien wat ze bereikten, maar ook hoe ze dat deden. Ze ontdekten de geheime macht in een kant van de wereld die nog niemand had bekeken: de onderkant.

Door de rotatie van de aarde zijn de heersende stormen en getijden van de oceanen rond Antarctica van west naar oost georiënteerd, op de kaart draaien ze met de klok mee. Door zuidwaarts via Kaap de Goede Hoop te varen hadden de Britse schepen deze wind en getijdenwerking in hun voordeel. De draaiende beweging voer hen mee naar het Indische subcontinent, de eilanden in de Grote Oceaan en de westkust van Amerika. Het Suezkanaal veranderde na 1869 de route noordwaarts door de Middellandse zee.

 

Het Japanse Rijk.

 De meedogenloze logica van het Japanse imperialisme wordt perfect weergegeven in deze ordening van de Dymaxion World Map. Het zeemacht-georiënteerde Japan wil niets minder dan de macht over de Grote Oceaan. Hiermee, bedachten zij, zouden ze het complete ‘hinterland’ beheersen. Hun gedachten staat in opvallend contrast met het landelijke denken van hun Duitse geopolitieke concurrenten.

 

De Japanners zouden kunnen bluffen met het feit dat ze dichter bij hun doel waren dan de Duitsers. Zij beheersten immers al de westelijke kusten van de Grote Oceaan, van de eilandengroep de Aloeten tot haar buitenposten in de Salomonseilanden. Door zich daar te versterken, zouden ze klaar zijn voor de aanval op Noord-Amerika, zoals werd voorspeld door de ambassadeur Joseph C. Grew. Aan de Amerikaanse kant van de Grote Oceaan zagen zij de basis van hun droom in de vorm van kolonies aan de kustlijn van de Verenigde Staten, Mexico en Zuid-Amerika.

[21]

De Dymaxion map geeft de wereld weer in veel verschillende perspectieven. In het gebruik als vlakke kaart, biedt de Dymaxion World een oneindig aantal combinaties voor het aaneenschakelen van de 14 afzonderlijke segmenten, zoals weergegeven op Fig.  38. De delen kunnen steeds opnieuw gepositioneerd worden om de geografische feiten steeds anders weer te geven, waardoor bijzondere verschijnselen of feiten kunnen worden weergegeven. De lay-out kan bijvoorbeeld gecentreerd worden rondom de verschillende wereldmachten, waarmee de geografische overwegingen worden weergegeven die bepaalde strategieën of ambities blootleggen. De motivaties voor het Japanse imperialisme of het Argentijnse isolationisme kunnen neergelegd worden ter analyse en de verschillende wereldbeelden van Amerikanen, Aziaten en Europeanen kunnen grafisch worden weergegeven.

 

 

Fig.  39 Bucky geeft een lezing; op de achtergrond is zijn World Map te zien.

 

 


3.2         Cartografie en architectuur; GeoScope.

In 1952 bouwden studenten van de Cornell Univerity onder leiding van Buckminster Fuller een bol met een diameter van 7 meter voor een planetarium. Vanuit de binnenkant van de bol konden de maan en de sterren geobserveerd worden. Dit was echter maar een deel van de bedoeling van de installatie; de belangrijkste opdracht was het kijken naar de wereld zelf. Deze dubbele betekenis is ook de reden voor de naam “Geoscope”. Deze installatie bood, jaren vóór de eerste satellietfoto’s werden gepubliceerd, een blik op de wereld “van buiten”. Het was de bedoeling om hiermee het hardnekkige beeld van de opkomende en ondergaande zon te verdringen, dat zelfs nog gebruikt werd door erkende academici. Conceptueel kan de Geosope gezien worden als een oproep om op een kritische en onafhankelijke manier naar de werkelijkheid te kijken.[22]

 

    

Fig.  40 De GeoScope.

 

Fig.  41 Een model van de aarde van James Wyld, 1851. Deze 18 m. hoge inloopglobe werd in 1851 opgesteld op Leicester Square in Londen en was de 10 daaropvolgende jaren een belangrijke stadsmarkering.

3.3         Expo ’67 Montreal.

Expo 67, was de wereldtentoonstelling gehouden in Montreal, Quebec, Canada van 27 april tot 29 oktober 1967. Met meer dan 50 miljoen bezoekers en 62 deelnemende landen wordt het wel gezien als de meest succesvolle wereldtentoonstellingen van de 20e eeuw.

 

Na oktober 1967 bleef de tentoonstelling tot 1981 bestaan onder de naam “Man and his World.”Vandaag de dag staan er op het eiland dat de tentoonstelling huisvestte nog steeds een paar overgebleven constructies. Naast het historische ontwerp Habitat van Moshe Safdie (zie Fig.  42) dat nog steeds in gebruik is als woongebouw, staat er ook nog steeds een van Buckminster Fuller’s bekende ontwerpen.

 

Fig.  42 Habitat van de architect Moshe Safdie op de  Expo ’67.

 

In 1964 werd Fuller door de United States Information Agency gevraagd om een voorstel te doen voor een gebouw en expositie als Amerikaanse bijdrage aan de wereldtentoonstelling. Het voorstel voor de expositie werd afgewezen, maar Fuller werd wel verkozen tot architect van het paviljoen dat een expositie van anderen zou huisvesten. Dit zou leiden tot een van de grootste en meest bekende geodesic domes van Fuller.

 

Buckminster Fuller deed een voorstel waarin hij verklaarde dat tegen 1976 het internationale aanzien van de Verenigde Staten haar absolute dieptepunt zou bereiken. Omdat de wereldtentoonstelling grote internationale belangstelling zou krijgen zag Fuller het als een kans om het imago van de Verenigde Staten te herstellen. In zijn voorstel predikte hij de, in die tijd gewaagde, voorspelling dat de mens steeds meer vertrouwen zou krijgen in de nieuwe en ongekende mogelijkheden van de computer. Hij baseerde deze voorspelling op zijn waarnemingen tijdens de vele intercontinentale vluchten die hij maakte; de mensen om hem heen gewoon lezen, naar muziek luisteren of praten, waarmee ze, hoewel vaak onderbewust, hun grote vertrouwen in de technologie uiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  43 Ansichten van de Expo ’67.

 

 


Het oorspronkelijke ontwerp is qua vorm gelijk aan het later gebouwde paviljoen; een gigantische bolvorm, voor 5/8 boven het maaiveld uitrijzend. In het eerste voorstel had de bol een diameter van ruim 120 meter, het uiteindelijk gebouwde paviljoen had een gereduceerde straal van 76 meter. In de gigantische koepel zou een zeer gedetailleerde globe hangen met een diameter van 30 meter, waarop grote steden als New York, Londen en Tokyo zichtbaar zijn als vlekken ter grootte van een basketbal, met de hoogste gebouwen en radiotorens van anderhalve millimeter hoog.

 

Om de zoveel tijd zou deze grote bolvorm langzaam vervormen tot een icosahedron (een gelijkzijdig veelvlak met twintig gelijkvormige driehoeken). De bezoekers zouden zo inzien dat deze vervorming zeer weinig invloed heeft op de groottes van de landmassa’s en de oceanen. Vervolgens zou het icosahedron zich langzaam uitvouwen tot de vlakke “Sky Ocean World” of Dymaxion World Map, die langzaam naar de vloer van het paviljoen wordt neergelaten. De bezoeker zou zich nu realiseren dat hij kijkt naar een overtekend beeld van de hele wereld.

 

Het volledige oppervlak van deze kaart zou voorzien zijn van lampjes, die aan- en uitgeschakeld konden worden, door de voor die tijd buitengewoon snelle computer, die in de kelder van het paviljoen gehuisvest zou worden. Hiermee kunnen verschillende, geografisch correct geplaatste statistieken worden weergegeven van de toestand van de aarde en haar gebeurtenissen en voorraden. De door de gebeurtenissen op aarde voortdurend veranderende statistieken zouden live op de kaart zichtbaar zijn. De voorspellingen die de computer zou doen, werden gemaakt op basis van een gigantische database met gegevens die Fuller met zijn werknemers en studenten verzameld had over een periode van 40 jaar.

 

Op deze uitgestrekte kaart zou een groot logistiek spel gespeeld worden. Mensen zouden in teamverband tegen elkaar kunnen strijden, met het doel de wereld succesvol te laten functioneren voor de volledige wereldbevolking; waarbij mensen niet in conflict zouden raken met elkaar en waar niemand voordeel behaalt ten koste van een ander. Om dit doel te bereiken dienen de bronnen, netwerken en leefgebieden van de aarde zo gebruikt te worden dat ieder individu maximale keuzevrijheid heeft. Hierbij is hij vrij te gaan en staan waar hij wil; alleen of in groepen, lokaal of interlokaal; voortdurend of met tussenpozen. Overal waar hij is kan hij wonen en vind hij de voorzieningen die hij nodig heeft, op ongeëvenaarde schaal en van ongeëvenaarde kwaliteit.

 


Zelf zag Fuller zijn “design science revolution” als ultieme strategie om dit te bereiken. Steeds vernieuwde en verbeterde technieken zullen steeds geavanceerder gereedschappen en diensten, die steeds minder aanspraak maken op materiaal- en energiebronnen. Als voorbeeld noemde hij de nieuwe communicatiesatelliet, die met een gewicht van slechts een kwart ton de transoceanische koperkabels van 175 duizend ton overtreft in kwantiteit, snelheid en kwaliteit van verbindingen.

 

In 1976, ontstond er door onoplettende laswerkers een brand; de transparante panelen verbrandden en alleen het staalskelet bleef over. De locatie was tot 1990 afgesloten. In augustus 1990 kocht  Environment Canada het gebied voor  $17.5 miljoen om het in een interactief museum te veranderen. Het museum werd geopend in 1995 en bevat een aantal gebouwen binnen het bestaande skelet, ontworpen door Eric Gauthier. De zogenaamde Biosphère huisvest nu een tentoonstelling over de milieuproblematiek, water, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

 

Fig.  44 Twee vrouwen (identiteit onbekend)
 in de Expo ’67 dome.

 

Fig.  45 Het US Pavilion op de  Expo '67 in Montreal, Canada door Buckminster Fuller en  Shoji Sadao.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4         World Game.

Eigenlijk stond ieder project van Fuller altijd in het teken van een groter planetair bewustzijn. In 1951 gebruikte hij het idee van Spaceship Earth, wat sindsdien als gemeen goed zou kunnen worden beschouwd. We leven in een gesloten ecosysteem, waarin we onze eigen problemen creëren en waarbinnen we deze problemen ook zullen moeten zien op te lossen. Men heeft dus een totaalbeeld nodig om de juiste aanpak te vinden voor deze oplossingen. World Game werd bedacht om het interactieve systeem waarin we leven zichtbaar te maken en doormiddel van computersimulatie de consequenties van onze beslissingen hierin weer te geven.[23]

Het World Game is een interactief spel, avant la lettere. Het doel van het World Game is “door samen te werken zorgen voor een wereld die werkt voor 100% van de wereldbevolking, in een zo kort mogelijke tijd, zonder ecologische schade of nadelen voor wie dan ook.” Buckminster Fuller lanceerde dit concept voor het eerst in 1961 als kern van het lesprogramma van de nieuwe universiteit van Zuid-Illinois. In 1964 verwerkte hij het concept in zijn ontwerp voor de Expo 67. Een voor die tijd zeer krachtige computer zou daarin een grote weergave van de Dymaxion Map weergeven. Het doel van het spel is goede leefomstandigheden creëren voor alle wereldbewoners. Het is aan de spelers om de juiste strategieën te bedenken om dit te bereiken. Het begint met de verdeling van de natuurlijke bronnen, de bevolking, energie, transportmiddelen, etc. De spelers kunnen vervolgens hun eigen concepten ontwikkelen en de wereldomvattende gevolgen zien. Fuller’s doel was het aan de orde stellen van de sociale- en economische crisis, die hij al sinds 1950 voorzag. Fuller zag, dat op wereldschaal slechts een miniem deel van de wereldbevolking zou profiteren van de industrialisatie. Hiertoe dient het sociale systeem te veranderen, maar daarvoor moet eerst de manier van denken veranderen. Fuller plande om de techniek van oorlogsspellen toe te passen, maar door hun logica te doorbreken staat, in plaats van gewelddadige oorlogsvoering, nu het samenwerken voor het gezamenlijke belang centraal.

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  46 World Game afbeelding van het hoogspanningsnetwerk  over de wereld.

 

 

Fig.  47 World Game beelden.

 

 

 

 

 

 

Fig.  48 Verschillende World Game statistieken.

 

Fig.  49 World Game

 

          

Fig. 50 Oorspronkelijke  ontwerp voor de World Game expositie: Een gigantische Dymaxion World Map met een verhoogde omloop voor de bezoekers en spelers van het spel.

 

 

Fig.  51 De Expo ’67 dome in de brand in 1976.

 

De Expo 67-dome, of Biosphère is niet het enige overblijfsel van Fuller’s milieubewuste nalatenschap Het gedachtegoed achter de Dymaxion Map, de Geoscope en het World Game vormt tegenwoordig nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor vele andere projecten over het milieu en duurzaamheid op wereldniveau. Vooral in Amerika bestaan verschillende projecten die zijn geaffilieerd met het Buckminster Fuller institute.[24] Enkele van deze projecten zijn:

Design Science Lab [25],  EARTHscope[26] en het Global Energy Network Institute [27]

 

 

4         Cartografie, technologie, wereldbeeld en de architectuur.

Er is bij Buckminster Fuller een heel duidelijke relatie tussen zijn wereldbeeld en zijn architectonische creaties – en eigenlijk ook al zijn andere uitvindingen. Meer in het algemeen zou je kunnen zeggen dat het wereldbeeld van de ontwerper of architect bepaalt wat hij toevoegt aan die wereld. Kaarten zijn zowel een instrument om dit wereldbeeld te vormen én weer te geven. Hoewel vaak zeer indirect, is er dus een relatie tussen cartografie en wereldbeeld, en tussen wereldbeeld en de vormgeving van de wereld zelf.

 

4.1         Cartografische geschiedenis.

De voor ‘de eerste mensen’ was de wereld waarschijnlijk een soort oneindige vlakte. In de vroege Mesopotamische wereld werd de Aarde gezien als een platte schijf die in de oceaan dreef, en dit vormt de voorloper van vroege Griekse kaarten als die van Anaximandros en Hecataeus. Andere speculaties over de vorm van de Aarde waren een zeven-lagige ziggurat of kosmische berg, in bijvoorbeeld de Avesta en oude Perzische geschriften. Het ‘platte wereldbeeld’ bleef tot ver in de klassieke oudheid bestaan. Er wordt algemeen aangenomen dat Pythagoras in de zesde eeuw voor Christus de eerste was die verkondigde dat de aarde rond was, maar dit werd door zijn volgelingen niet algemeen aanvaard. Eratosthenes echter had al vastgesteld dat de Aarde een bol was en berekende omstreeks de derde eeuw voor Christus een ruwe omtrek.

 

Fig.  52 De oudste bekende plattegrond. Uit ongeveer 6200 voor Christus. Gevonden bijopgravingen in Çatalhöyük, Turkije.

 

 

Tegen de tijd van Plinius de Oudere in de 1e eeuw echter werd de bolvorm van de Aarde algemeen aanvaard onder de westerse geleerden. Ptolemaeus tekende zijn kaarten volgens het idee van een bolle Aarde en ontwikkelde een systeem van breedtegraden, lengtegraden, en klimaten. Zijn geschriften bleven door de middeleeuwen heen de basis van de Europese astronomie, hoewel er in de late oudheid en de vroege middeleeuwen (ongeveer 3e tot 7e eeuw) nog argumenten voor een platte Aarde waren.

 

Fig.  53 Links: Babylonische wereldkaart, kleitablet, 600 v. Chr.

Rechts: De Babylonische wereldkaart, opnieuw getekend: Het dichtbije oosten werd gezien als de wereld, omringd door de oceaan, met daarin verweg gelegen eilanden.

 

 

Fig.  54 De eerste kaart die de straat van Magellan toont, door Franciscus Monachus, 1527. Er werd gedacht dat Noord Amerika aan Azië vastlag. Het grote zuidelijke continent draagt de mysterieuze woorden “Dit gedeelte van de wereld is nog niet ontdekt door onze vaarders”. (Bron: The British Library 568.b.23.)

 


Gelukkig is het beeld van de vorm van de aarde sindsdien niet meer zo drastisch veranderd. De manier en de nauwkeurigheid van het vastleggen van geografische informatie echter wel. De mens maakt al langer kaarten dan dat ze schrijft, het is onbekend hoe lang precies, maar misschien wel meer dan 8000 jaar. De wetenschap en de kunst van het kaartenmaken, of cartografie, ontwikkelt zich tot op de dag van vandaag.

 

Zoals eerder geconcludeerd is het beeld dat de mens van zijn aarde heeft niet altijd even correct. Zelfs de tot op heden meestal gebruikte Mercator (Fig.  55) projectie die al sinds 1569 bestaat bevat een gigantische optische vertekening (Fig.  3), waar we nauwelijks erg in hebben. Het beeld dat kaarten geven kan dus misleidend zijn, en zelfs manipulatief. Fuller trachtte met zijn kaart een zo eerlijk mogelijk beeld van de aarde te geven; zijn inzet van (nieuwe) technologie was daarbij van groot belang. Technologie vormt sowieso een belangrijke drijfveer voor verandering van het wereldbeeld en haar kaarten: Het gereedschap bepaalt hoe nauwkeurig en welk deel van de ‘werkelijkheid’ kan worden gemeten. Van stenen, houten stokken en touw, via optische instrumenten tot aan onze hedendaagse satellieten; de nauwkeurigheid van onze kaarten, en daarmee ons fysieke wereldbeeld is tot nu toe altijd toegenomen. Daarnaast bied de ontwikkeling van de wetenschap steeds meer kennis en gereedschap om de geografische gegevens te interpreteren en te verwerken tot nuttige informatie.

 

 

Fig.  55 Dubbel portret van Gerard Mercator (links) en Jodocus Hondius (rechts), Amsterdam, 1620. Dit postume portret van twee van de invloedrijkste figuren uit de geschiedenis van de cartografie werd gegraveerd voor de serie Mercator / Hondius-atlassen.

 

Fig.  56 Een wereldkaart op de mercatorprojectie van Willem Blaeu, kopergravure, Amsterdam, 1630 en later. Bleau’s kaart bepaalde tot de jaren ’60 van de 17e eeuw het standaardbeeld van de wereld. Let op de allegorische versieringen, die de elementen, seizoenen

 

 


4.2         Technologie.

Onder de belangrijke ontwikkelingen in de cartografie valt bijvoorbeeld de uitvinding van de drukpers. De eerste drukpers werd ontwikkeld in Duitsland door Johann Gutenberg in de jaren 1430.[28] Daarna zijn meet- en navigatie-instrumenten uit de pre-moderne tijd (Fig.  58 & Fig.  59), veelal ontwikkeld voor de opkomende scheepvaart, belangrijk geweest. Daarna, ook voor de scheepvaart ontwikkelt, de radar (~1900 – 1940 – nu, Fig.  60).

 

Fig.  57 Interieur van een diepdrukdrukkerij, door Abraham Bosse, etc., Parijs, ca. 1642

 

Vervolgens de satelliet (Fig.  61). De eerste officiële kunstmatige satelliet was de Sputnik 1, die werd gelanceerd door de Sovjet-Unie op 4 oktober 1957. Sinds satellieten ook kunnen worden uitgerust met digitale fotocamera’s kunnen gedetailleerde opnamen van het aardoppervlak gemaakt worden, waar kaarten ‘overheen’ kunnen worden getekend. Daarvóór was het enkel mogelijk nauwkeurige kaarten te maken met arbeidsintensieve driehoeksmetingen (zie Fig.  64). Tegenwoordig zijn de ontwikkelingen van GPS (Global Positioning System) en GIS (Geographic information system) invloedrijk. GPS bestaat sinds de jaren ’70 en maakt gebruik van satellieten om mensen en voertuigen de weg te wijzen via navigatieapparatuur. Als eerste voorbeeld van een GIS wordt wel de John Snow map van een cholera-epidemie in Londen genoemd, uit 1854, maar tegenwoordig worden onder GIS vooral computergestuurde geografische databases verstaan, die sinds de jaren ’60 mogelijk zijn (Fig.  62). Google Earth [29] [30]( 

Fig.  63) is vandaag de dag wel de bekendste GIS voor particulieren toegankelijk gemaakt door het Amerikaanse zoekmachinebedrijf Google.


 

 

 

 

 

Fig.  58 Een typische verzameling van instrumenten die in de 18e en 19e eeuw gebruikt werden door navigators en landmeter: kompas, sextant, logaritmetafels,. Passer en kijker.

 

 

Fig.  59 Jesse Ramsdens Grote Theodloiet van 1784. Het was een zeer efficiënt instrument en het werd ruim zestig jaar gebruikt door de topografische dienst. Het apparaat woog 70,72 kg. En er was een speciaal vervoermiddel nodig om het te transporteren.

 

Fig.  60 Een radarafbeelding.

Fig.  61. Een satelliet.

 

Fig.  62 Een GIS afbeelding: De oceaanbodem rond Australië, afkomstig van Seasat beelden. Het diepe blauwe gedeelte linksboven is de Java-gleuf, waar de Indo-Australische de Euro-aziatische tectoninshce plaat ontmoet. Rechtsboven de Nieuw-Guinea-geul.

 

 

Fig.  63 Google Earth

 

Fig.  64 Driehoeksmeting van India.

 

 


4.3         GIS en de milieuproblematiek.

Kaarten zijn altijd gebruikt om de aarde te verkennen en haar bronnen te gebruiken. Door GIS technologie, als uitbreiding op de cartografie, is de efficiëntie en analytische kracht van geografische data enorm toegenomen. De invloed van de mens op het milieu worden inmiddels wetenschappelijk ondersteund. Daarbij vormt GIS nu een onmisbaar hulpmiddel de analyse van de wereldwijde milieuproblematiek. GIS technologie maakt het mogelijk om zeer grote hoeveelheden geografische statistieken vast te leggen, ook gedurende een lange tijd, om een ontwikkeling in kaart te brengen. Met de hedendaagse computerkracht is het mogelijk om de complexe samenhangende processen van wereldwijde veranderingen te begrijpen. Hierdoor wordt het mogelijk een steeds nauwkeuriger model te creëren van de interacties van complexe natuurlijke systemen. Door GIS zijn tevens geavanceerde visuele mogelijkheden ontstaan. Behalve zeer gedetailleerde kaarten over zeer specifieke onderwerpen, kunnen ook animaties en grafieken worden gegenereerd, die het mogelijk maken voor onderzoekers om onderwerpen op geheel nieuwe manieren te bekijken. De resultaten van een GIS studie kunnen inzichten opleveren, of modellen, of nieuwe geografische informatie (GIS-data). Een voordeel hierbij is de resultaten, ongeacht de enorme omvang, snel en zonder reductie kan worden opgeslagen en gedeeld. Collega’s aan de andere kant van de wereld kunnen de resultaten gebruiken in hun eigen modellen en experimenten. Bovendien hebben dergelijke visualisaties een krachtig middel om de onderzochte materie te presenteren aan leken, of onderzoekers van een andere discipline. Kortom: GIS versnelt en verbetert de communicatie.

 

Het bovenstaande toont eigenlijk aan dat Buckminster Fuller gelijk had met zijn pleidooi voor een wereldwijde blik. Misschien was het archief van Buckminster Fuller en zijn collega’s aan de universiteit ven Illinois, samengesteld voor het World Game, wel de meest diverse GIS van die tijd.

 

     

Fig.  65 Moderne GIS software.

5         De Google aarde.

Als we de Dymaxion Map zien als een – wellicht niet als zodanig gewaardeerde – cartografische revolutie, dan constateer ik als eerstvolgende ‘revolutie’ in de geschiedenis van de cartografie als zeer recent: in de gestalte van Google Earth.. Google Inc. is het bedrijf achter de Google-zoekmachine, opgericht door Larry Page en Sergey Brin, in Mountain View, Californië. Google wist al vroeg het belang te herkennen van het koppelen van informatie (van welke vorm dan ook) aan een locatie. Voorheen bekend onder de naam Earth Viewer, werd software ontwikkeld om de aarde driedimensionaal te bekijken door Keyhole, Inc.. In 2004 kocht Google het over. Google Earth inmiddels bijna alom bekend. De gratis te downloaden software toont ons een zeer realistisch driedimensionaal model van de aarde toont, waar we in een paar muisbewegingen van het wereld beeld vanaf de maan naar onze eigen tuinstoeltjes kunnen zoomen. We ‘vliegen’ over de globe met haar daadwerkelijke reliëf, en zelfs met enkele driedimensionale modellen van haar bebouwing.

 

5.1         ‘User generated content’.

 

Één van de uitzonderlijke kwaliteiten van Google Earth bestaat eruit dat iedere gebruiker van het programma ook lid kan worden van de community. Hij kan dan driedimensionale modellen plaatsen in Google Earth (zie Fig.  67) en delen met de rest van de community. Ook kunnen mensen de groeiende database met luchtfoto’s en modellen gebruiken voor hun eigen creaties. Een enigszins onzinnig, maar grappig voorbeeld is “Digg to the other side” (Fig.  66)¸ een site die zeer precies de locatie geeft, waar je uit zou komen als je precies door het midden van de aarde zou graven. Dit is mogelijk door het gebruik van een zogenaamde API (Application programming interface) en een eigen ‘programmeertaal’.

 

Fig.  66 “Digg to the other side” (http:// www.digtootherside.cjb.net/)

De leden van de community kunnen alle modellen downloaden, bekijken en soms ook weer wijzigen. Modellen hoeven niet per sé gebouwen te zijn; het kunnen ook geografisch geplaatste punten zijn, met lijnen ertussen en foto’s en tekst erbij; zo kun je eenvoudig een reisverslag presenteren.

 

Dit systeem blijft maar verder en verder doorgroeien en de mogelijkheden blijven doorontwikkelen en het gaat een grote toekomst tegemoet. Buckminster Fuller zou het een prachtig medium gevonden hebben; het past heel goed bij zijn denkbeeld van toegankelijke cartografie voor iedereen, met representatie van processen op wereldschaal.

 

 

    

 

    

 

    

Fig.  67 Voorbeelden van user-generated-content’in Google Earth.

 

 

 

 


5.2         Google Universe

Fuller was ook geobsedeerd door het heelal; hij maakte bijvoorbeeld ook een Dymaxion Map van de sterrenstelsels (Fig.  70). De mens is in het algemeen altijd geobsedeerd geweest door de oneindige ruimte om ons heen. Hieronder twee fraaie voorbeelden van afbeeldingen uit de vroege astronomie.

 

 

 


Fig.  68 Deze hemelkaart met zijn grafische afbeelding van de sterrenbeelden in een noordelijk en een zuidelijk halfrond, verdeeld op de epiliptica. Het noordelijk halfrond bevat sterrenbeelden als de Grote Beer en de Tweeking. Op het zuidelijk halfrond zijn de Vissen en de Centauris te zien, terwijl de constellaties van de dierenriem, zoals de Schorpioen, Boogschutter, op beide zijn afgebeeld.

Fig.  69 Vroege astronomische geografie.

 

 

 

 

Ook hier doet Google weer mee; recentelijk werd Google Sky (Fig.  71) toegevoegd aan Google Earth. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om op iedere gewenste plek op aarde een blik naar de hemel te richten. Ook nu is het weer mogelijk om vrij te bewegen, rond te kijken en bijna oneindig ver in te zoomen op de prachtige foto’s van de sterrenstelsels. Hieraan is ook nog eens allemaal interessante astronomische informatie toegevoegd.


 

 

Fig.  70 De Hemelse Dymaxion Map met de sterrenbeelden. Ongedateerd.

 

Fig.  71 Gedetailleerde opnamen van de hemelkoepel weergegeven in Google Sky
(onderdeel van Google Earth)

Fig.  72 Kaarten van de maan waren een vernieuwing die mogelijk werd door recente ontwikkelingen in de astronomie en de ontwikkeling van de fotografie. Dit laatste vergrootte het vermogen om in de ruimte door te dringen doordat door langere blootstelling van een fotografische plaat beelden konden worden opgebouwd die voor het oog te vaag waren.

Fig.  73 Het oppervlak van de maan en haar landingsplaatsen in Google Maps (http://moon.google.com)

 

 

De maan is, in zijn nabijheid altijd een geliefd studie-object geweest. De nieuwe technologische mogelijkheden maken steeds nauwkeuriger studie van de maan mogelijk. Hierboven een afbeelding van een vroege studie van de maan, met daarnaast een van de laatste mogelijkheden; wederom van Google.. Op http://moon.google.com kunnen namelijk van zeer dichtbij foto’s van het maanoppervlak bekeken worden, inclusief markeringen van alle landingsplaatsen, met historische gegevens.

 

 

 

 


6         Conclusie; een ongemakkelijke waarheid?

 

Fig.  74 De voetbal werd sinds eind jaren ’60 ook volgens het principe van de Bucky-ball ontworpen
(Later is door allerlei technische innovaties het ontwerp meerdere malen veranderd).

 

Zoals u hierboven ziet is zelfs voetbal beïnvloedt door Buckminster Fuller. Bij bestudering van zijn leven en werk lijkt hij als een soort Forrest Gump  [31] verweven met de historie van de 21e eeuw. Opnieuw een vergelijking met een filmpersonage; waar blijft ‘Bucky; the movie’ toch? Ik verwacht een zeer onderhoudende film. In mijn onderzoek werd ik meer en meer gegrepen door Fuller. Vooral de synergetics is iets, wat ik alleen al door er over te lezen al as een eye-opener heb ervaren. Eigenlijk is het vreemd dat ik nu pas in aanraking ben gekomen met synergetics; Bucky zou zeggen dat ik nog steeds ben opgegroeid met de ‘middeleeuwse’ opvattingen waar hij zich zo aan stoorde.

 

 

Fig.  75 Ook tegenwoordig wordt de Dymaxion projection nog wel eens gebruikt.

 

Zoals al enkele malen geconcludeerd heeft niet al het werk van Fuller de aandacht gekregen die het verdiende. En dat is jammer, want zijn werk bevat een rijkdom aan nuttige en interessante inzichten, oplossingen en ontwerpen. Óók de Dymaxion Map geniet nauwelijks bekendheid. Het is meer een curiosum gebleven dan een algemeen aanvaarde standaard. Eigenlijk kennen alleen liefhebbers de innovatieve kaart. Hoewel de Dymaxion-projectie misschien nog steeds wel de beste oplossing om op platte gedrukte wijze dergelijke informatie over te brengen, kom je hem slechts een enkele keer tegen in moderne toepassingen (Fig.  75). Het driehoekige uiterlijk van de kaart oogt misschien gedateerd en daarnaast zijn er allerlei nieuwe technologische mogelijkheden met behulp van het besproken GIS (zie bijvoorbeeld Fig.  76). Het is niet vreemd dat het NOS journaal tegenwoordig liever Google Earth-beelden gebruikt dan zo’n sixties Buckymap.

 

 

 

 

    

    

Fig.  76 Moderne cartografie: kaarten vervormd volgens bepaalde statistische data (GIS). Een dergelijke visualisatie kan inzicht geven in bepaalde fenomenen of gegevens.

 


6.1         Een mislukkeling?

De Geodesic Domes van Fuller zijn ook geen razend succes geworden. Eigenlijk waren ze alleen in de jaren ’60 populair, en dan nog slechts onder twee groepen; ironisch genoeg zijn dat hippies en het Amerikaanse leger. De hippies waren geïnspireerd door Fuller’s gedachtegoed en zij omarmden het idee van het zelf bouwen van koepelvormige woningen. Van de meest uiteenlopende materialen construeerden zij interessante dome homes. In die tijd werd Fuller dan ook uitgeroepen tot inspiratiebron voor de Whole Earth Catalog en Earth Day; beide met hippiesque invloeden. Het interessante is juist dat het gedachtegoed van Buckminster Fuller bevolkingsgroep- en disciplineoverschrijdend is.

Van Fuller’s gebouwen zijn dan maar weinig over; misschien is dat niet zo erg, want ze hadden nooit alleen een utilitaire functie, maar dienden als een soort “educatie voor de mensheid”. Zijn geschriften zijn niet erg toegankelijk en worden nog maar weinig gelezen, maar voor de mensen die zich er toe zetten zijn ze nog steeds educatief. Uiteindelijk kunnen toch twee belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen, die beide met een Nobelprijs zijn beloond, gezien worden als resultaat van zijn educatie.

 

6.2         Techniek.

Zoals het succes van de Geodesic Dome bij defensie al aangeeft, kan in het algemeen gezegd worden dat alle nieuwe en geavanceerde technologische mogelijkheden hun eerste toepassing vinden in de defensie; en in de recente geschiedenis hebben we het dan meestal over het Amerikaanse Leger. Of het nu gaat om de uitvinding van nieuwe materialen, aandrijftechnieken, of atoomsplitsing; het leger is altijd het eerst met een toepassing voor de nieuwe inzichten. Bouwkunde en architectuur zijn over het algemeen altijd volgend in deze ontwikkelingen. Tegenwoordig is wellicht de enige uitzondering op deze conclusie het gebied van gaming. Dit is de eerste ontwikkeling op het gebied van consumentenproducten, die wordt overgenomen door defensie. Het Amerikaanse leger was hiermee wel weer het eerst, met de ontwikkeling van levensechte driedimensionale simulaties voor de training van rekruten, gebaseerd op de kennis en technologie ontwikkeld in de game-industrie. Opvallend is dat Fuller met zijn World Game ook werkte aan een spelvorm voor educatie; en dat hij hierbij de nieuwste technieken inzette.

 

6.3         De cutting edge is ‘locative’.

Wat betreft techniek leven we nu in een wereld met internet, Google Earth, GPS en GIS. Al deze technieken werden al ingezet in defensie, maar het is niet vreemd dat de toepassingen zich steeds meer verplaatsen naar het gebied van de consument. Dit proces loopt vaak via kunstenaars en ontwerpers die als eerste gaan experimenteren met de nieuwe technologie. Het is dus niet vreemd dat een bepaalde technologische voorhoede van kunstenaars en architecten nu ook experimenteert met de nieuwe mogelijkheden van GPS en GIS. Ook de onstuitbare ontwikkelingen uit game-industrie beïnvloedt de experimenten met GPS en GIS, met als gevolg zogenaamde locative games en locative art (enkele voorbeelden treft u op Fig.  77), waarin de fysieke plaats van de speler of andere objecten betrokken wordt in het spel.

 

Terwijl de productie van ‘standaard’ kunst, gebouwen, consumentenproducten en games gewoon doorgaat binnen de respectievelijke vakgebieden, lijken er in het ‘grijze gebied’ tussen deze vakgebieden, en tussen het fysieke en het virtuele allerlei nieuwe, nog slecht te definiëren disciplines te ontstaan. Dit is ook het gebied waarin ik opereer met mijn afstudeerproject getiteld ‘Archtctr2.0’[32]. Hierin is ook een belangrijk aspect de hedendaagse ontwikkeling, waarbij via het internet iedereen z’n eigen geografische informatie kan plaatsen en koppelen; een ontwikkeling die ookwel wordt aangeduid met de term ‘neogeography’. Andere belangrijke nieuwe technologieën zijn die worden gebruikt zijn bijvoorbeeld RFID (Radio-frequency identification) en semacodes[33]. Hiermee worden steeds meer mogelijkheden ontwikkeld om specifieke informatie te koppelen aan fysieke objecten of locaties. Er wordt soms gesproken over ‘An internet of things’[34]. Buckminster Fuller een kan gezien worden als een vroege pionier in dit interdisciplinaire gebied en hij vormt voor de mensen die zich hier vandaag de dag mee bezighouden nog steeds een belangrijke inspiratiebron.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

     

Fig.  77 Enkele zogenaamde ‘locative’projecten.

 


6.4         Sociale netwerken.

Wat er momenteel gebeurt, is dat er door de technologische uitvinding van het internet allerlei sociale netwerken of communities ontstaan. Hierdoor verandert ook architectuur op een fundamenteel niveau; functies die vroeger om een specifieke ruimtelijke constructie vroegen zijn nu door informatie- en communicatietechnologie verplaatst naar ‘het virtuele’ (zoals: kantoren, handel, …). In plaats van met een fysieke snelweg zijn ze verbonden met elektronische snelwegen. Hieronder enkele voorbeelden van ‘de nieuwe huisvesting’ van bepaalde sociale groepen.

 

 

 

 

 

    

 

    

 

Fig.  78 Voorbeelden van ‘on-line communities’.

 


6.5         GoogleArchitecture en GoogleUrbanism ?

Daarnaast ontstaan er door die nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe fysieke architectonische vragen; andere woningen, een ander soort kantoorarchitectuur; grote server-ruimtes etc. En de technologie heeft als altijd zijn invloed op de architectuur; met behulp van de computer en andere meet- en productieapparatuur kunnen geometrisch complexe gebouwen rendabel worden geproduceerd.

 

Waar bij de Dymaxion Map echter nog gesproken kon worden van een nieuwe cartografische uitvinding, is er met de 21e-eeuwse uitvinding Google Earth meer aan de hand. Bij Google Earth is eerder sprake van een nieuw medium dan van een nieuwe cartografie. Eigenlijk is er net zo min sprake van een projectie, als bij de ‘militaire globe’. Sterker zelfs: het is een superrealistisch (in de letterlijke zin van het woord) schaalmodel van de wereld. Het is simpelweg geen kaart meer, en zelfs het woord ‘model’ past niet meer; het is méér dan een model. In de huidige terminologie is ‘medium’ wellicht de best passende term.

 

Veel architecten hebben wel iets met kaarten; logisch, ze hebben ze nodig in het ontwerpproces, te presentatie, bouwaanvraag, etc. Maar architecten zijn vaak ook in staat om méér in een kaart te zien; misschien ook vaak onderbewust. Het vormt één van de duizenden stukjes informatie die zich in het brein van de architect nestelt en daarmee een invloed heeft op wat er uiteindelijk uit zijn handen komt. Wat precies de invloed op de architectuur is van de nieuwe technologie, zoals Google Earth is moeilijk te zeggen. Wellicht wordt de bovenkant van het gebouw belangrijker, omdat het nu ook voor iedereen zichtbaar is vanuit de lucht. Het ‘dak’ kan een esthetische, maar ook een communicatieve functie krijgen. Een dergelijke ontwikkeling was al zichtbaar rond wolkenkrabbers en luchthavens, waar mensen op de daken van de omliggende bebouwing kijken.

 


6.6         Gevaar?

Specifiek gebruik van de mogelijke toevoegingen aan Google Earth  en haar mogelijke nakomelingen is dermate krachtig of zelfs manipulerend, dat er een ‘Baudrillaanse hyperrealiteit’ ontstaat, met al haar fascinerende specifieke eigenschappen, waaronder vanzelfsprekend ook haar potentiële gevaren. Behandeling van dit interessante thema valt helaas buiten het bestek van deze scriptie, maar is zeker verdere verdieping waardig. Het enige dat ik hier nog over zou willen zeggen is dat ik hoop dat de dit met zich mee brengende ‘hyperdemocratie’ en haar ‘hypermedia’ hopelijk voldoende tegengewicht leveren om weerstand te bieden tegen deze gevaren. Maar dat blijft natuurlijk de vraag, aangezien de multimediale, politieke snelkookpan die zij blijkt te kunnen veroorzaken zich evengoed in het doel van het kwaad lijkt te kunnen richten.

 

6.7         Tot slot.

De Dymaxion Map en de Expo 67 Dome behoren mijns inziens tot belangrijke iconen van de 21e eeuw. Bijna alle projecten van Fuller blijken een zeer vooruitziende blik te bevatten waar we nog van kunnen leren. Zijn denkbeelden zijn grotendeels nog steeds actueel.

 

Bucky zei: “Dare to be naïve”. Ondanks de oorlogen en ellende die ons omringen, kunnen we misschien maar het beste geloven in de kracht van samenwerkende mensen. Wellicht bereiken we nog een keer Fuller’s ideaal: een wereld die voor 100% werkt voor de totale wereldbevolking. Een ookal levert Google ons momenteel de tools; uiteindelijk is het: ‘Power to the people!’

 

 

 

 

 

 


 

 

Fig.  79 Een sculptuur van Bucky’s hoofd, door Isamu Noguchi.

 

 

 

Fig.  80 De grafsteen van Richard Buckminster Fuller en zijn vrouw Anne Hewlett Fuller. Op de steen staat: "Call Me Trim Tab, Bucky." Fuller merkte op jonge leeftijd op dat een groot schip een klein roer heft in het grote roer. Dit heet de ‘trim tab’ en de functie is het grote roer te bewegen, zodat deze het volledige schip kan doen draaien. Bucky besloot  om zijn hele leven een ‘trim tab’ zou zijn; iemand die kleine dingen zou doen, die vervolgens de hele samenleving zouden kunnen helpen. [35] [36]

 

 


7         Bronvermelding.

 

 

Boeken.

·         YPS: Your Private Sky; R. Buckminster Fuller; The Art of Design Science. Edited by Joachim Krausse and Claude Lichtenstein. 1999. Lars Müller Publishers and Museum für Gestalltung, Zurich. ISBN 3-907044-88-6.

·         Buckminster Fuller; Designing for Mobility. Michael John Gorman. 2005, Skira Editore, Milano. ISBN 88-7624-265-1.

·         Pilot for Spaceship Earth; R. Buckminster Fuller, Architect, Inventor & Poet. 1978, Athena V. Lord. Macmillan Publishing Co. Inc., New York. ISBN 0-02-761420-4.

·         Maps; kaarten en plattegronden van bergtop tot oceaanbodem. Samenstelling door Paul Mijksenaar i.s.m. Stichting Vervoerskartografie. 1990, Stichting kunstprojecten, Rotterdam. ISBN 90-71893-03-0.

·         De geschiedenis van de cartografie; De kunst van de kaartenmakers. John Goss. 1994, Zuid Boekproducties, Lisse. ISBN 90-6248-756-4.

·         Atlas der atlassen; De kaartenmakers en hun wereldbeeld. Philip Allen. Hes, Utrecht. ISBN 90-6194-168-7.

·         New Found Lands; Maps in the history of exploration. Peter Whitfield. 1998, Routeledge, New York. ISBN 0-415-92026-4.

·         Using Charts and Graphs; 1000 Ideas for visual persuasion. Jan V. White. 1984,  R. R. Bowker Company, New York and London. ISBN 0-8352-1894-5.

·         Geodesie; De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend. Erik Berkers, et al.  2004, Walburg Pers, Zutphen. ISBN 90-5730-295-0.

·         Mapping Hacks;  Tips & Tools for Electronic Cartography. 2005, Rich Gibson & Schuyler Erle. O’Reilly, Sebastopol. ISBN 0-596-00703-5.

·         Google Maps Hacks; Tips & Tools for Geographic Searching and Remixing. 2006, Rich Gibson & Schuyler Erle. O’Reilly, Sebastopol. ISBN 0-596-10161-9.

 

Artikelen.

·         464 graden Celcius is te heet. In: NRC Next, 3 juli 2007

 

·         Buckminster Fuller: “In de volgende acht jaar is het erop of eronder.”
 
In: BRES, september / oktober 1981

 

 

Essay.

 

·         De retoriek van Google Earth. Toon Koehorst. 2005.

 

 


Websites.

 

·         De meeste van de volgende website-adressen (en meer)
kunnen gevonden worden via:
http://del.icio.us/re404/history+thesis en http://del.icio.us/re404/fuller .

·         Buckminster Fuller Institute. http://www.bfi.org .

·         Wikipedia; Buckminster Fuller. http://en.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller .

·         Wikipedia; Synergetics. http://en.wikipedia.org/wiki/Synergetics .

·         Wikipedia; Whole Earth Catalog. http://en.wikipedia.org/wiki/Whole_Earth_Catalog .

·         Wikipedia; Virtual Globe. http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_globe .

·         Wikipedia; Category: Cartographic Projections. http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cartographic_projections .

·         Wikiquote; Buckminster Fuller. http://en.wikiquote.org/wiki/Buckminster_Fuller .

·         Cyber Geography Research. http://www.cybergeography.org .

·         Mapki. http://mapki.com/wiki/Main_Page .

·         Google Sightseeing. http://googlesightseeing.com .

·         Flash Earth. http://www.flashearth.com .

·         Magnalox. http://www.magnalox.net .

·         Google Earth Blog. http://www.gearthblog.com .

·         Visual Complexity. http://www.visualcomplexity.com .

·         Information Aesthetics. http://infosthetics.com .

·         GeoGreeting! http://www.geogreeting.com .

·         Dig to the other side. http://www.digtootherside.cjb.net .

·         Google Maps Mania. http://googlemapsmania.blogspot.com .

·         Brainy Quotes on Fuller. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/r_buckminster_fuller.html .

·         A short page about Buckminster Fuller (Bucky). http://www.insite.com.br/rodrigo/bucky/buckminster_fuller.html

·         Introducing ArcGlobe—An ArcGIS 3D Analyst Application. http://www.esri.com/news/arcnews/summer03articles/introducing-arcglobe.html

·         Wolfram Science: Science World. http://scienceworld.wolfram.com

·         Il Futuro Visto dal Passato. http://www.fabiofeminofantascience.org .

·         The Dymaxion World of Buckminster Fuller on Retrofuture.com. http://www.retrofuture.com/bucky.html .

·         Biosphère, Environment Museum. http://www.biosphere.ec.gc.ca .

 

Film.

·         The World of Buckinster Fuller. Robert Snyder. 1971. Mystic Fire Video, Amsterdam. ISBN 1-57180-351-3

 [1] Bron: The Dymaxion World of Buckminster Fuller, p10.

 

[2] De website van mijn afstudeerproject ‘Archtctr2.0’ is te vinden op: http://archtctr2.0.viernulvier.nl/

[3] De website van de Hyperbody Research Group: http://www.hyperbody.nl

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Moore’s_law

[5] Bron: ‘Buckminster Fuller on stamp duty’, door Andrew Orlowski 
Web: http://www.theregister.co.uk/2004/07/14/buckminster_fuller_stamp/

[6] Bron: http://challenge.bfi.org/

[7] Bron: ‘Man on Earth’. 1950, in L. Sutnar: Transport (Voorwoord door Buckminster Fuller).

[8] Verwijzing naar ander deel? / bron?!

[9] Boeken. Uitgegeven i.s.m. E. J. Applewhite in 2 delen : Synergetics 1 en  Synergetics 2. Dit zijn in feite twee delen van hetzelfde boek, maar ze zein gescheiden door hun omvang en chronologie van productie. Ze vormen een integraal werk. Elk hoofdstuk van het eerste deel wordt verder uitgediept in het tweede deel. Synergetics is ook te raadplegen op: http://www.rwgrayprojects.com/synergetics/synergetics.html

[10] Een kuboctaëder is een halfregelmatig veelvlak met 14 vlakken waarvan 8 driehoeken en 6 vierkanten, 12 hoekpunten en 24 ribben. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kubocta%C3%ABder  

[11] Bron: YPS, p. 286

[12] Bron: YPS, p. 276.

[13] James Ferguson over het boek ‘Critical Path’ van Buckminster Fuller. Web: http://www.amazon.com/Green-Architecture/lm/B7R2T7B4SI3/ref=cm_lmt_dtpa_f_2_rdsssl0/104-5835203-6711917

[14] YPS, p. 461

[15] Het kleine, stabiele fullereen zonder aangrenzende vijfhoeken is C60, buckminsterfullereen.

[16] YPS, p.. 455

[17] YPS, p. 442

[18] ‘Buckminster Fuller and the Game of the World’ , door Medard Gabel. Web: http://www.worldgame.org

 

[19] Fuller, YPS, p. 422

[20] Gepubliceerd in: Life, Maart 1943. Bron: YPS, p. 254 / 255.

[21]  Bron: Life, 1943

[22] YPS, p. 344

[23] YPS, p. 464.

[24] Web: http://www.bfi.org/

[25] Web: http://designsciencelab.org/

[26] Web: http://www.earthscope.com/

[27] Web: http://www.geni.org/

[28] Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_press

[29] Google Earth is software die is te downloaden van http://earth.google.com .

[30] Een opmerkelijke afstammeling van Fuller’s gedachtegoed komt van Al Gore, die nu ,anno 2007 in het middelpunt van de belangstelling staat met zijn film en boek An Invonvenient Truth .In een speech uit 1998, sprak hij over een virtueel model van de aarde, wat nu doet denken aan Google Earth, ook met het doel een coherent geheel aan geografische data, versterkt met wetenschappelijke feiten. Hij noemde dit Digital Earth.
Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Earth

[31] Forrest Gump is de door Tom Hanks vertaalde hoofdpersoon uit de Film ‘Forrest Gump’ van Robert Zemeckis. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump_%28film%29

[32] De website van het project is te vinden op: http://archtctr2.0.viernulvier.nl/

[33] Meer over semacodes: http://en.wikipedia.org/wiki/Semacode

[34] Meer over An internet of things: http://en.wikipedia.org/wiki/An_internet_of_things

[35] Bron afbeelding: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bucky.grave.sk.jpg

[36] Bron toelichting: http://www.odemagazine.com/blogs/readers_blog/353/ode_the_trim_tab_magazine