Archtctr2.0

Exploring innovative applications of technologies developing an 'open platform' for augmented mixed media creations in the grey area between physical and make belief environments.


Reaction on first proposal.

(file: studyplan-semi-final-1.0.)

Subject: RE: MSc4 next semester
Date: Thu, 11 Jan 2007 13:39:34 +0100
From: Hubers, J.C.

Remko,

Interessant onderwerp. Maar er moet nog veel aan je plan geconcretiseerd worden voordat je van een plan kunt spreken. Je moet je realiseren dat je met je diploma recht hebt op inschrijving in het architectenregister en dus gebouwen mag maken. Je moet in een master 4 laten zien dat je dat zou kunnen. Ik twijfel er niet aan dat het zo is, maar je plan is nu te vaag. Je zult precieser moeten omschrijven wat voor mixed reality je wilt ontwerpen. De definitie van Web 2.0 kan je niet in een plan plakken. Zeg dat het een nieuwe democratische virtual community is en dat is in het plan genoeg (neem de link wel op).

Onze faculteit wil wetenschappelijke studies. Dat betekent dat wat je beweert betrouwbaar, waar en kritisch moet zijn. De paradox die je beschrijft lijkt mij daar niet aan voldoen. Nederland heeft altijd al enorm veel verenigingen en clubjes gehad. Laat die passage gewoon weg. In plaats daarvan moet je met een voorstel komen van wat voor mixed reality ontwerp je wilt maken. Bijvoorbeeld een dansgelegenheid waar je via internet ook aan deel kunt nemen en dat invloed heeft op de weergave op internet. En dan nog concreter: verlichting, vorm van de dansvloer en objecten daar op en omheen etc.

Dat moet dan bij 2a+b beginnen bij “Converging”. Wat daarvoor staat had MSc3 moeten zijn (je mag wel 2 weken smokkelen, maar niet meer).

Indrukwekkende literatuur lijst. Dat doet vermoeden dat je vooral een theoreticus bent. Dat is prima natuurlijk, maar daar zijn andere universiteiten voor om daar op af te studeren. Ik denk dat je nu al deze theoretische filosofische kennis even moet laten voor wat het is en je storten in een ontwerp.

Criteria moeten ook concreter. Een criterium is een maatstaf. Kwaliteit is de optelsom van een aantal maatstaven. Noem bijvoorbeeld in het geval van een dansgelegenheid: de rijkdom van esthetische beleving, de mate van overeenkomst tussen beleving van de locatie en de virtuele tegenpool op internet, de technische realiseerbaarheid, kosten (hoewel ik aanneem dat je daar liever niet induikt) etc. Denk er even over na. Dit zijn de dingen waarop je beoordeeld gaat worden en de mentoren mogen niet op andere zaken gaan beoordelen dan wat er in het contract komt te staan.

Tijdplan moet een aantal milestones laten zien, niet alleen een agenda.

Kortom, je bent er bijna, maar nog even concretiseren in een case study.


Hans
© 2007 | REmko Siemerink//
+31 641 860 563
Zwart Janstraat 97a, 3035 AN, Rotterdam, The Netherlands


meet remko 2.5b | skype: remkosiemerink | del.icio.us | last.fm | flickr | hyves

This website, for the time being, is kept as 1.0 as possible.